Inicio de Descargas arrow K

Dlls download(K)
keydll.dll kbdarme.dll kbgm32.dll
kbdsyr1.dll kl2dll32.dll kbddiv1.dll
kbdinpun.dll ksound.dll kbdinguj.dll
klausimanija.dll keyevent.dll kbdinkan.dll
kzlw20.dll kbdgeo.dll kdcsvc.dll
ktools.dll kbdkor.dll kbdibm02.dll
kppaddon.dll korwbrkr.dll KBDNEPR.DLL
KBDPASH.DLL kdu_v32R.dll KernelBase.dll
KarasX2.dll k9371937.dll KemUtil.dll
KemXML.dll KemWnd.dll kemutb.dll
kyw7sr02.dll ktmw32.dll kd1394.dll
kbdgeoqw.dll KrnlProv.dll kbd101a.dll
kload.dll KBDDV.DLL KYW7JRES.dll
kmpalbumart.dll KGMobile.dll kbdhook.dll
keel_xt.dll kdusb.dll KeyValidationNative.dll
knccrashrpt.dll kncfirewall.dll ksecdd.sys
KBDDZO.DLL KISACrypto.dll krdevui.dll
krpt.dll   
 
<< Inicio < Anterior 1 2 Siguiente > Final >>
Resultados 70 - 121 de 121
reparar dll(baixar arquivo win xp):
--------------------------------------------------------------------
Erro *.dll ? Es una libreria de enlace din�mico, t�picamente van en la carpeta System32 aunque algunos programas que incluyen DLL's propias las instalan en su propia carpeta de programa.

Para Win2k la carpeta es C:\Winnt\System32
Para WinXP la carpeta es C:\Windows\System32

Copiarlo aqui ya que debes de correr una utileria para registrarla. Se encuentra en la misma carpeta System32 y el nombre es "regsvr32.exe"

Copia la DLL a System32 y ejecuta lo siguiente:

Borrar dll,Desde Inicio, Ejecutar, escriba lo siguiente (m�s Enter):
regsvr32 -u %windir%\system32\*.dll
Si el comando es ejecutado con �xito, se abrir� una ventana con el texto "DllUnregisterServer en C:\WINDOWS\system32\*.dll se realiz� con �xito.". Ci�rrela pulsando en Aceptar.
Para Win2000
C:\Winnt\System32\regsvr32 C:\Winnt\System32\*.dll
Para WinXP
C:\Windows\System32\regsvr32 C:\Windows\System32\*.dll
Instalar se necesita archivo librerias dll
---------------------------------------------------------------------